Filosofisk supplement 3-4/2021:Følelser

Filosofisk supplement er et studentdrevet fagtidsskrift ved Program for filosofi ved Universitetet i Oslo..

Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi med ambisjoner om tydelig å vise filosofiens relevans i en moderne og dynamisk virkelighet.

Atter et dobbeltnummer som denne gangen omhandler følelser.

Innhold: 

Leder

Emotional listening                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Jenny Hjertaas Ljønes 

Forstyrrende følelser, rasjonelle reaksjoner Et forsvar for stoisk følelsesteori                                                                                                                                                                                                    Charlotte Ekroll

Den dødende, grønne flammen i ulvens øyne Naturfilosofiske refleksjoner over erfaringens betydning                                                                                                                                                        Sindre Brennhagen

Miniprøvaren sin stoiske visdom Korleis bestemte roler domestiserar følelsane våre                                                                                                                                                                                              Johne Eide

Aristoteles` analyse av følelser                                                                                                                                                                                                                                                                            Erik Løvhaugen 

Om skam                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Harald Langslet Kavli

Systematisk ufølsomhet. Om ufølsomhetmekanismer, abstraksjon og det masseindustrielle husdyrholdet                                                                                                                                                      Sindre Brennhagen

Fra arkivet                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Følelser, kreativitet og fri vilje Damasio og rasjonalitetens nevrologi                                                                                                                                                                                                                    Ingrid Austveg Evans 

Bokutdrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Antikken på trikken                                                                                                                                                                                                                                                                                              Knut Saanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bokessay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Om boken The Knowledge We Have Lost in Information: The History of Information in Modern Economics av Philip Mirowski og Edward Nik-Khah                                                                                      Jonas Bakkeli Eide

Forstyrrende følelser, rasjonelle reaksjoner: Et forsvar for stoisk følelsesteori”                                                                                                                                                                                          Charlotte Ekroll