Filosofisk supplement 4/2020: Hvorfor er det så få kvinnelige filosofer?

Filosofisk supplement (stiftet i 2005) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet har som mål å være en kanal for formidling av filosofi og bidra til filosofisk diskusjon både ved og utenfor universitetet.

Innhold

Leder

HVORFOR BØR KVINNELIGE TENKERE INKLUDERES

I DEN FILOSOFISKE KANON?
Fredrik Nilsen

THE GENDER IMBALANCE IN ETHICS: POSSIBLE CAUSES AND THE PLAUSIBILITY OF INJUSTICE
Bendik Berntsen-Øybø

AVERSION TO REASON: WHERE ARE THE WOMEN OF PHILOSOPHY?
Oda K.S. Davanger

INTERVJU MED INGVILD TORSEN: OM KVINNER OG KANON
Thea Thori Kogstad & Maia Nordsteien Nielsen

BOKOMTALE AV SLAVOJ ŽIŽEKS HEGEL IN A WIRED BRAIN
DIGITAL UTOPI, MENNESKELIG DYSTOPI
Ali Jones Alkazemi

FRA FORSKNINGSFRONTEN
TEXTS LESS TRAVELLED: THE CASE OF WOMEN PHILOSOPHERS
Tove Pettersen

OVERSETTELSE VED JØRGEN JOHAN THUESTAD MEYER & SJUR SANDVIK STRØM
OM INNFØLINGSPROBLEMET
Edith Stein

UTRAG FRA DEN LEKSIKRYPTISKE ENCYKLOPEDI
ELISABETH AV BÖHMEN

MESTERBREV
KARIN MÆLAND

MESTERBREV
EMIL PERRON