Kønst # 3

Kønst har som målsetning å være et papirgalleri for unge kunstnere, og i treeren er fokus på bergenske og portugisiske kunstere.

Nøkkelord: Tidsskrifter Kunst