Kritiker 14: Metoden

Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av "Nordisk kalender". Utgivare för nordisk kalender var Ariel, på vars stam Kritiker ympats. Med ett 129-sidigt nummer i kvartalet hoppas vi att Kritiker ska kunna vara den bestende form för en nordisk kritisk offentlighet vi för ett par år sedan efterlyste som en möjlighet.

REDAKTIONELLT
Maria Zennström Mona, Ingmar och Metoden

TEMANUMMER: METODEN
Erik Gundström Tekstens vilja
Bodil Lindfors Millennium
Lennart Sjögren Fyra dikter
John Swedenmark Att avbryta
Helga Krook Till Mona
Peter Törnqvist Dikthälsning till Kårsnäs
Pamela Jaskoviak Mona och jag
Marie Lundquist Sju fotnoter til Goethes Faust
Ingmar Lemhagen intervjuad av Pablo Llambías Alla svar är preliminära, för livet går ju vidare
Birgitta Östlund För Ingmar från Gittan
Hanne Bramness En annen dans
Lars Rydquist Till Ingmar Lemhagen september 2009 / Orden
Niklas Darke Ingmars metod
Erik Skyum-Nielsen En stemme der kalder
Bo-Ingvar Kollberg Ingmar Lemhagen och litteraturklubben
Lars Andersson Om människans artväsen
Daan Vandenhaute Om stenciltidskrifterna på sjuttiotalet
David Ericsson Mona och Ingmar
Ole Robert Sunde En mindre fysiognomisk studie av Sverige
Per Engström Någonting annat, viktigare / Noter till text om metoden
Sara Jordenö Berättandets gråzoner

EKONOMI
Maria Zennström Inledning
Håkan Lindgren Kan Dave Eggers, så kan väl vi
Arve Kleiva Super DISCOUNT
Dimitrij Vorobjov Filosofiskt brev om det poetiska arbetets ekonomi
Arve Kleiva Super DISCOUNT
Gertrude Stein Mer om pengar, Ännu mer om pengar

ESSÄER / RECENSIONER
Håkan Lindgren Herta Müller och Oskar Pastior: Hur minns man det förnedrande?
Andreas Åberg Ingenting
Helena Ganström Om essäerna
Ann Hallström Att skissa en vinge
Alice Eggers Barn i kläckning
Annika Bäckström Om Masker av Andrej Belyj
Jonas Ellerström Om Motståndet - med mera av Per Ahlmark och Georg Klein

Andre kunder kjøpte også: