Nytt Norsk Tidsskrift 2/2009

Bidragsytere i dette nummeret: Bredo Berntsen, Anne Bregnballe, Elisabeth S. Eide, Christoffer C. Eriksen, Trygve Riiser Gundersen, Gjermund Haga, Gjermund Mathisen, Tore Rem, Sissel Rosland, Øystein Rian og Ole M. Sejersted