Pequod 34/2004

Europa • Ales Steger
Dikt om Europas drömmar och mardrömmar

Postkoloniala Skåne • Niklas Bernsand
Skåningar – Sveriges tjuvasjier?

Elegi vid domslut • Oskar Åhrén
Sydsamisk dikt.

Strunge och negerbegreppet • Thomas Andersson
Essä om att bli en del av det man står utanför

Biografi som kategori • Astrid Trotzig
Om begreppet ”invandrarförfattare”. När kritikernas personfixering får biografi och litteratur att smälta samman

Kommentar till Sarah Kirschs dikt ”Noak Nemo” • Jonas Ellerström
Jonas Ellerström funderar över alliterationen i namnen hos två stora sjöfarare

Kommentar till Richard Brautigans dikt ”Denamerikanska undervattensbåten” • Jonas Ellerström
En U-båt under den amerikanska präriens malström

Captain Nemo • Anna Jörgensdotter
Betraktelse från flickrummet

En bok inför tribunalen • Magnus Nilsson
Litteraturvetaren Magnus Nilsson gör olika läsningar av Joseph ConradsMörkrets hjärta

Dykarklockorna • Gunnar Blå
Laddning på djupet

Ur Till Västindien • Albert Larsson
En matros dagboksanteckningar från ångkorvetten Balders sista resa

Re citat iver • Dmitri Plax
Orden förblir de samma, men dess sammanhang är nytt

Slovener i Trst • Borut Klabjan
Slovenske historikern Borut Klabjan redogör för historien från byn i Nya Europa

Ur Sex liter luft • Andrzej Tichy
Utdrag ur en roman under utgivning