Pequod 42-43/2008 – Gå

Kapten Ahab hade bara ett mål för ögonen när han styrde skeppet Pequod. En val. Tidskriften med samma namn har flera. Pequod är en oberoende kulturtidskrift som arbetar tematiskt inom ett brett fält av konst, musik, film och litteratur. Tyngdpunkten ligger på skönlitteratur av såväl etablerade som opublicerade favoriter, varvat med kvalificerade essäer, presentationer och intervjuer.

UR INNEHÅLLET: Palle Jessen: Vägarna • Stig Claesson: ur En vandring i solen • Mats B.: Iakttagelser och kunskaper om gåendet • Kajsa Sundin: Efter rädslans geografi • Anna Cavallin: Om gåendets möjligheter hos Doris Lessing • Anders Soidre: Inlägg • Hanna Hård: Dikt • Co-Op: Gång-gång • Gunnar Lundkvist: Ur breven från landet • Sara Hallström: Dikter • Per Lindsø Larsen: Fotvandringen • Charlotte Wallentin & Hanna Nordenhök: Walking the dog / Gå människan • Ales Steger: Gränsvandring • Magnus Hedlund: Giftig sol • Antje Nilsson: Himlen och händerna • Susanne Ringell: Utdrag ur Ryggens nymåne, en prosalyrisk svit • Henrik Nilsson: Spårvagnens sång • Nathalie Quintane: ur Chaussure • Thomas Andersson: Säg att det inte är så • Pål Norheim: Den inre censuren • C. Cred: Counter.Cartographies • Bertil Malmberg: Parkerna • Åsa Mälhammar: Om konsten att njuta av omärklig gång • Michael Meschke: Marionetteaterns estetik – Gång • Peder Alexis Olsson: Sidhänvisningar – Samuel Becketts roman Molloy • Asli Erdogan: ur Den sällsamma mandarinen • Emil Nilsson: Docta ignorantia, eller gåendets praxis i Sarah Szes konst • Kristian Lundberg: Jag är en gående människa... • Arne Reberg: Ivar Los sista promenad • Moa Eriksson: Flanören är en man • Pär Thörn: Demonstrationståget • Dan Mollberg: Fakta och råd kring sömngång och senare reaktionsarbeteGåendet i den senare litteraturen – En exempelsamling • Sharks: Vandrande pinnar • Fredrik Liew: Fotnot • Kyoko Yoshida: Filmrutan & Gula blyertspennor till den vita kaninen • Katarina Bernhardsson: Kyoko Yoshida – en intoduktion • Andrej Blatnik Nej och Ytan • Linda Östergaard: Nej.

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Poesi

Andre kunder kjøpte også: