Bøker med nøkkelord «Litteratur»

Kun lagervarer
Horisont 4/2015
Horisont är en nordisk kulturtidskrift med ett internationellt och tidlöst perspektiv, med plats för såväl aktuell litteratur och kulturdebatt... > Les mer
Vagant 4/2010
I Vagant kan man lese tekster om og av dagens toneangivende forfattere og kritikere. Bladet trykker intervjuer, essays, notiser, anmeldelser,... > Les mer
Bøygen 01/09: En smal sak
Bøygen 01/09 vil forsøke å utvide begrepet smal litteratur. Med andre ord: Hvilken posisjon (eller makt?) har den smale litteraturen innenfor... > Les mer
Bøyygen 2/2009: Aktivisme
Eg skal ikkje teikne ein blome av Kyrre Matias Goksøyr Hvor er utopia? av Morten Koefoed Litterær(e) aktivisme(r) av Audun Lindholm og Susanne... > Les mer
Bøygen 4/2009: Film og litteratur
Forfatter Ragnar Hovland skriver om sin vei til filmen, litteraturprofessor Jakob Lothe ser på hvordan det var mulig å filmatisere Virginia Woolfs... > Les mer
Prosa 01/09
Prosa er Norges største litteraturtidsskrift. Les artikler skrevet av kjente og ukjente kritikere, samfunnsaktører, skribenter og forfattere. Her... > Les mer
Lyrikvännen 1-2/2009: Helsingfors
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Ord & Bild 5/2008
Ord & Bild är Sveriges äldsta och traditionsrikaste kulturtidskrift, grundad 1892. Här läser du de bästa essäerna, intervjuerna och debatterna... > Les mer
Provins 4/2008
Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att... > Les mer
Glänta 1/2009
Glänta är en tidskrift som, ofta tematiskt, arbetar med svensk och översatt essäistik, skönlitteratur, debatt, filosofi, politik och bildkonst;... > Les mer
Aiolos 3-4/2008: Passioner
Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med... > Les mer
Om lesning
Filosofen John Ruskin (1819-1900) var på sin tid en meget lest engelsk forfatter. Han skrev bl.a. et essay om dannelsen... Les mer
Komma 1/2008
Bland det dummaste man kan göra är att starta en kulturtidskrift. Alltså gör vi det. Vi tror nämligen på litteraturen. Vi tror näligen att den... > Les mer
28/6
Konceptuelt en-dagstidsskrift lavet d.28.6.2008 på Det danske forfatter- og oversættercenter Hald Hovedgaard. Bidragsyderne blev inviteret d.24.6.... > Les mer
Prosopopeia 1/2008
Årets første nummer av litteraturtidsskriftet Prosopopeia, som blir utgitt av studenter ved UiB, tar igjen for seg et av de store spørsmål når... > Les mer
Karavan 3/2008
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer
Karavan 1/2008 – Julio Cortázar
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer
Karavan 2/2008
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer
Lyrikvännen 1/2008 – Kortdikt
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Lyrikvännen 4/2008 – Rut Hillarp
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Lyrikvännen 5/2008 – Rumänien
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Bøygen 1/2008 – Europeisk samtidspoesi i gjendiktning
Nummeret inneholder samtidspoesi gjendiktet av forskjellige norske og et par svenske poeter, samt et knippe artikler som på ulike måter kretser inn... > Les mer
Bøygen 4/2008: Oslo
Siste bøygen anno 2008 er et litterært slengkyss til byen vi elsker å hate, eller bare hater å elske. Vi har gått noe lenger enn hva vi pleier... > Les mer
Karavan 4/2008
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer