Provins 2/2021

Innehåll

 

 • Dareen Tatour: I Östersund
 • Justina: Säg inte
 • Tsegabrhan Goitom: Min brorsa
 • Desirée Enlund: Vad händer på landsbygden när staten försvinner?
 • Kristoffer Appelvik Lax: Stat = Relation = Glasrike = Utsikt
 • Linnéa Sörman: Glup
 • Anna Sanvaresa: Ada Schiött – knallrött sändebud, utanför staten
 • Numrets konstnär: Andreas R Andersson

Utsikten

 • Hanna Komar: Mod
 • Mikael Nydahl: Hanna Komar och det belarusiska modet
 • Lisa Marainen: Dagbrott
 • Johan Örestig: En plats för oss: Staten, klimatomställningen och den lokala demokratin
 • Anna Hörnell: om Amalie Kasin Lerstangs diktsamling Vårs
 • Amalie Kasin Lerstang: ur Vårs

Omläsningen

 • Elin Grelsson Almestad: om P.O. Enquists Legionärerna
 • Timimie Märak: Colorized baby

 

Beskrivning

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. Utgivare: Norrländska litteratursällskapet.