Vagant 1/2020: Trygd og utrygghet: Hva skjer i velferdsstaten?

Koronapandemien har gjort det tydelig hvor utsatt dagens arbeidsliv er blitt. De skandinaviske velferdsstatene står ved en historisk skillevei. Vi kan fortsette med å uthule velferdsytelsene og arbeidstakernes rettigheter i sparepolitikkens navn, eller vi kan bruke krisen som en anledning til å overveie tiltak som tidligere virket utopiske, som forenklinger av trygdesystemet eller borgerlønn. Pandemien, trygdeskandalen og den økende prekariseringen har fått Vagant til å stille spørsmålet: Hva var det vi skulle med velferdsstaten? Hvem ble den til for, og hvorfor? En rikholdig temaavdeling leverer forslag til svar. Nummeret inneholder også fyldige avdelinger med faste spalter, bokanmeldelser og debattinnlegg.

  Audun Lindholm (red.): Vagant 1/2020: Trygd og utrygghet: Hva skjer i velferdsstaten?
 • Forlag: Vagant
 • Utgivelsesår: 2020
 • Tidsskrift: Vagant
 • Kategori: Tidsskrifter
 • Lagerstatus:
  Mange igjen
 • Antall sider: 144
 • ISBN:
 • Innbinding: Heftet

Andre kunder kjøpte også: