Vagant 2/2015

I 2015 er det 70 år siden andre verdenskrigs slutt. I et stort anlagt essay tar Anne Helene Guddal for seg hvordan bildene fra åpningen av konsentrasjonsleirene skaket en hel verden.

I Vagants serie med portretter av filmkritikere, har turen kommet til den cubanske filmkritikeren Juan Antonio García Borrero, mens nummerets forfatterskapslesning er viet Mara Lee.

Henning Hagerup beskriver de drastiske endringene av Sjursøya gjennom forrige århundre, under overskriften «kritisk nostalgi»; Tore Rem oppsummerer mottakelsen av sin bok om Hamsun og Hitler; David Hugendick gir en ramsalt analyse av boomen med Berlin-romaner.

Nummeret rundes av med en rekke debattinnlegg, om emner som Arne Næss' dypøkologi og Vigdis Hjorths seneste roman.

Andre kunder kjøpte også: