Bøker av Madeleine Grive

Kun lagervarer
20TAL 4/2023 (9)
20TAL är en oberoende, icke-förlagsstyrd tidskrift för litteratur, konst och samtidsdebatt. I 20TAL finner du självständiga essäer och... > Les mer
20TAL 2/2022 (7)
20TAL är en oberoende, icke-förlagsstyrd tidskrift för litteratur, konst och samtidsdebatt. I 20TAL finner du självständiga essäer och... > Les mer
20TAL 1/2022 (6)
Innehåll Orden kan omfamna. Ledare av Madeleine Grive. Dikt av Ann Jäderlund. Namn och glömska. Essä av Jonas Brun. Sex poeter... > Les mer
20TAL #4-5: Klimatvisioner
20TAL är en oberoende, icke-förlagsstyrd tidskrift för litteratur, konst och samtidsdebatt. I 20TAL finner du självständiga essäer och... > Les mer
20Tal 13/2021
Innehåll   Hur dum får man bli? Ledare av Madeleine Grive. En förändring i puckots metafysik. Essä av Lars-Erik Hjertström... > Les mer
20TAL # 2: Anne-Marie Berglunds uppror
20TAL är en oberoende, icke-förlagsstyrd tidskrift för litteratur, konst och samtidsdebatt. I 20TAL finner du självständiga essäer och... > Les mer
20TAL # 1: 20-talisterna
20TAL är en oberoende, icke-förlagsstyrd tidskrift för litteratur, konst och samtidsdebatt. I 20TAL finner du självständiga essäer och... > Les mer
10TAL 33-34/2019: Sydkorea
1OTAL är en oberoende, icke-förlagsstyrd tidskrift för litteratur, konst och samtidsdebatt. I 1OTAL finner du självständiga essäer och... > Les mer
10TAL 3/2018
1OTAL är en oberoende, icke-förlagsstyrd tidskrift för litteratur, konst och samtidsdebatt. I 1OTAL finner du självständiga essäer och... > Les mer
10TAL #23/24: Poesins plats
Den nya poe­si­vå­gen som har träf­fat Sverige är inten­siv, vaken, rolig och poli­tisk. »Det finns ett enga­ge­mang och ett... > Les mer
10TAL 20/2015 LYRIKEN I MUSIKEN
Stort sam­tal mel­lan John Swedenmark och El Perro del Mar, Silvana Imam, Erik Lundin, Annika Norlin, Skator och Jenny Wilson. ”Det är inte... > Les mer
10TAL #19/2015: Brecht
»Var finns det brechtska enga­ge­manget hos dagens författare och konstnärer?« I det nya num­ret av 10TAL dis­ku­te­rar vi konst och... > Les mer
10 Tal 1/14: Beslagta
OOTAL är en oberoende, icke-förlagsstyrd tidskrift för litteratur, konst och samtidsdebatt. I OOTAL finner du självständiga essäer och... > Les mer
10TAL: Ukraina
OOTAL är en oberoende, icke-förlagsstyrd tidskrift för litteratur, konst och samtidsdebatt. I OOTAL finner du självständiga essäer och... > Les mer
10TAL 2013:1 (12)
INNEHÅLL: Ledare: Människans inbördeskrig • Essä av Helena Granström: utan rent vatten dör vi • Konsprojekt av Johannes Heldén:... > Les mer
10 Tal 15/2013: Gurlesque
OOTAL är en oberoende, icke-förlagsstyrd tidskrift för litteratur, konst och samtidsdebatt. I OOTAL finner du självständiga essäer och... > Les mer
10tal # 10: Sammanbrott & Återfödelse
INNEHÅLL: Ledare: Slutet är början • Kairo, överlevaren • Marie Silkeberg: Brottet måste upprepas • Somaya Ramadan: Utdrag ur Leaves of... > Les mer
10TAL: nr11, 2012
10TAL nr. 11, 2012: KOMMA UT Spelar den unga lit­te­ra­tu­ren en undan­skymd roll i Sveriges kul­tur­liv? Hur ser möj­lig­he­terna ut... > Les mer
10 tal 8/9 2012
Det på en gång väd­jande och upp­ford­rande begrep­pet ANSVAR är ämnet för 10TALs tjocka som­mar­num­mer, som utfors­kar ämnet ur en... > Les mer
Den väl­tem­pe­re­rade kritiken
10TAL Bok ger ut  Den väl­tem­pe­re­rade kritiken En sub­jek­tiv för­läng­ning och för­djup­ning av 00TALs num­mer Vässa... Les mer