10 Tal 15/2013: Gurlesque

OOTAL är en oberoende, icke-förlagsstyrd tidskrift för litteratur, konst och samtidsdebatt. I OOTAL finner du självständiga essäer och reportage om tendenser i nutiden, nyskriven skönlitteratur av landets bästa författare, samt texter av förnyare och inspiratörer från hela världen. Du finner nyskapande konstprojekt och oväntade möten mellan författare, konstnärer, filosofer och forskare. Följ med på spaning efter den tid som är! Utgivare Föreningen Pomona.

 • Ledare: Smittsam maximalism från fyra världsdelar
 • Essä av Aase Berg: Aggressiv befrielse i klänning och rosett!
 • Nattens mage
 • Essä av Joyelle McSweeney
 • Nyskrivet: ur Lotusfötter
 • Ditker av Leif Holmstrand: Nyskrivet: Tre (av hundra) dikter från Honshu
 • Essä av Dan Jönsspn: Svårigheten att sabotera
 • Johannes Göransson: Dikter ur smitthärdens inre
 • Nyskrivet: Nio gurleska poeter
 • Debutant: Isabelle Ståhl
 • 10tal Evenemang
 • kosntguiden
 • Shop