10tal # 10: Sammanbrott & Återfödelse

INNEHÅLL: Ledare: Slutet är början • Kairo, överlevaren • Marie Silkeberg: Brottet måste upprepas • Somaya Ramadan: Utdrag ur Leaves of Narcissus • Somaya Ramadan: Bron över Nilen • Linda Boström Knausgård: Sammanbrottet • Durs Grünbein: Dikter •Dikter av Henri Cole • Gertrud Hellbrand: Utdrag ur Veterinären • Monika Fagerholm: Den långa, långa dagen • Dikter av Sally Crabtree: Respektlöst precist • Åsa Grennwall, Serie • Debut Tom W-O Silkeberg • Evenemang: Ut ur elfenbenstornet. 10 tal på ABF:s jubileumsvecka om intellektuellas ansvar • Protokollet, politiken, poesin • Poesifabrik • Konstguiden