Agora 3-4/2013: FRANSK FILOSOFI ETTER POSTSTRUKTURALISMEN

Hva skjer i fransk filosofi i dag? Dette nummeret av Agora er viet fransk filosofi etter poststrukturalismen, herunder filosofer som Catherine Malabou, Francis Wolff, Bruno Latour og Quentin Meillassoux. Artiklene omfatter teoretisk filosofi, vitenskapsfilsofi og politisk filosofi. Inneholder innledning av redaktør Ragnar Braastad Myklebust og analyser, intervjuer og bokomtaler som kartlegger bevegelser innen den franske samtidsfilosofien.