Agora 3-4/2019

Tekster av og om sentrale intellektuelle fra det globale sør. Agoras bidrag til avkolonialisering av akademia.