Agora 4/2018 + 1/2019: Shakespeare og filosofien

Nummeret tar opp Shakespeares betydning for moderne filosofi, fra Herder, Hegel og Marx til Adorno og Derrida.