Bøygen 01/09: En smal sak

Bøygen 01/09 vil forsøke å utvide begrepet smal litteratur.

Med andre ord: Hvilken posisjon (eller makt?) har den smale litteraturen innenfor den litterære offentligheten? Og den litterære offentligheten innenfor samfunnet for øvrig? Kan smal litteratur være bred? Hvem er den smale litteraturen for? Hvor finnes den? Hva er den? Vi tenker oss at dette både er en utforskning av hvilken litteratur som kan regnes som smal (les: sær? tynn? kort? god? bedre? best?), samt hvor og hvordan den kommer til uttrykk i det litterære feltet. Er det i det hele tatt vits i å snakke om "det smale"?

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Essay Poesi Kritikk

Andre kunder kjøpte også: