Bøker med nøkkelord «Tidsskrifter»

Kun lagervarer
Mana 4/2008 – Handel
Tidskriften Mana är en röd integrationstidskrift. Såväl i pappersform som i hypertext avslöjar den hur överheten utnyttjar segregationen i... > Les mer
Zero 3-4/2008
Zero är en av Sveriges ledande musiktidskrifter för alternativmusik. Tidningen skrivs på svenska och innehåller intervjuer, recensioner,... > Les mer
Re:Public Service 8 – Apocalypse Irak
Public Servie är en dokumentär på papper om det som händer nu – i Sverige och i världen. Om människor, musik och kulturfenomen. Här finns... > Les mer
Komma 1/2008
Bland det dummaste man kan göra är att starta en kulturtidskrift. Alltså gör vi det. Vi tror nämligen på litteraturen. Vi tror näligen att den... > Les mer
Socialpolitik 3/2008
Sveriges enda fristående tidskrift för hela det socialpolitiska fältet. Ur innehållet: Metoden på modet lärde Lykke äta igen. Grundläggande... > Les mer
Tidningen Kulturen 2/2008: Tema Konst
NYHETER Per Bylund aktualiserar världens mäktigaste ämbete, på plats i en byhåla i den amerikanska mellanvästern. Anders Forsberg mötte... > Les mer
Ottar 4/2008: Kroppspolitik
Sexualitet, kropp och fantasi. I Ottars värld flyter allt samman och du kanske blir den du gör dig till, den du vill vara, den du är. Men våra... > Les mer
28/6
Konceptuelt en-dagstidsskrift lavet d.28.6.2008 på Det danske forfatter- og oversættercenter Hald Hovedgaard. Bidragsyderne blev inviteret d.24.6.... > Les mer
Filosofisk tidskrift 1/2008
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Prosopopeia 1/2008
Årets første nummer av litteraturtidsskriftet Prosopopeia, som blir utgitt av studenter ved UiB, tar igjen for seg et av de store spørsmål når... > Les mer
Karavan 3/2008
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer
ful_ 3/2008
Feministisk Kulturtidskrift som analyserar och recenserar kultur. FemKul intervjuar aktuella kulturpersonligheter men lyfter även fram de som... > Les mer
Karavan 1/2008 – Julio Cortázar
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer
Filosofisk tidskrift 3/2008
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Karavan 2/2008
Karavan är en litterär tidskrift på resa mellan kulturer. Från Afrika, Asien och Latinamerika kommer en ny spännande litteratur som är i färd... > Les mer
ful_ 4/2008
Begäret att återge. En verklighet vi vill. En verklighet skapad ur frustration eller saknad. Eller en rosaskimmrande dröm. Ful är på låtsas. En... > Les mer
Tidskrift för politisk filosofi 3/2008
Tidskrift för politisk filosofi har som huvudsyfte att främja intresset för politisk filosofi i Sverige. Inom den politiska filosofin tillämpas... > Les mer
Salg!
4 ark 2/2008 – Landet
4 ARK är en arkitekturtidskrift som av startades och drivs av arkitektstudenter. Vi ger ut två nummer om året, fyra tryckark med texter, bilder... > Les mer
60,-
Lyrikvännen 1/2008 – Kortdikt
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Medusa 3/2008 – Ny utblickar mot Athen och Rom
MEDUSA är en populärvetenskaplig tidskrift som behandlar Medelhavsvärldens kulturer under antiken men även det antika arvet. Våra artiklar... > Les mer
Medusa 2/2008 – Familjen i antiken
Medusa är en populärvetenskaplig tidskrift som behandlar Medelhavsvärldens kulturer under antiken men även det antika arvet. Våra artiklar... > Les mer
Astra Nova 4/2008 – Hav & land
Astra Nova är en tidskrift om, för och av kvinnor. Hon talar svenska men utkommer i Finland. Hon talar med hela världen om kultur, politik, kropp,... > Les mer
Medusa 1/2008
MEDUSA är en populärvetenskaplig tidskrift som behandlar Medelhavsvärldens kulturer under antiken men även det antika arvet. Våra artiklar... > Les mer
Lyrikvännen 4/2008 – Rut Hillarp
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer