Biblis 2/2011

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande. Utgivare: Föreningen Biblis.

INNEHÅLL: Magdalena Gram: Ulla Sundin-Wickman illustrerar Astrid Lindgren • Johnny Hagberg, Per-Axel Wiktorsson, Monica Hedlund, Håkan Tegnestål: Äldre Västgötalagen • Olof Halldin: Det efemära trycket • Mårten Rasch: Efemera och småtryck • Ulf Söderberg: Den ivrigt läsande generalen • Otfried Czaika, Jonas Nordin och Ingrid Svensson: Jyske lov och Södermannalagen • Jakob Sjövall: Digitala kulturgärningar i det tysta • Pelle Snickars: iPad, boken och biblioteket • Nyheter & Noterat • Föreningen Biblis