Biblis 91

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.

Innehåll

  • Ett (typo)grafiskt mästerverk. Bengt Jangfeldt
  • Upp ur glömskan. Om antikvariska inventeringar av kyrkliga boksamlingar. Martin Kjellgren 
  • Axel Törneman och Sigfrid Siwertz. Adam Korpskog
  • Harald Gripes maskerad. Det gåtfulla omslaget till Tappa inte masken! Martin Hellström med flera
  • Clas Tott och hans böcker. En gammal bokbandshistoria i tre avsnitt. Per S. Ridderstad.
  • Svenskt bokmuseum. ’Till intet gagn’. Kristina Lundblad
  • Nyheter & Noterat.
  • Föreningen Biblis.