Biblis 95

Innehåll

2–5 Inledning
Gunnel Furuland

6–9 Bildning som relation och rörelse. Klara Johanson, Ellen Key och Fredrika Bremer
Anna Bohlin

10–16 Bildningsresor och bildningsromaner. Från Goethe till Tara Westovers Allt jag fått lära mig
Henrik Bohlin

17–20 Språk, kunskap, bildning – och jag
Boel Englund

21–25 Bror och böckerna. Ur bokhyllorna i Bror Hjorths hus
Gunnel Furuland

26–33 George Sand, folkuppfostran och bildning
Lena Kåreland

44–43 ‘En mycket boksynt man’. Karl-Gunnar Walls liv som stadsbibliotekarie och litteraturvän
Miriam Lannge Lidin

44–49 Tora Dahl
Ulrika Milles

50–55 Stockholms läsesalong – ett eget rum för kvinnors bildning
Lisbeth Håkansson Petré

56–60 De läste latin: Holberg, Strindberg, Kielland
Conny Svensson

61–64 Strykande åtgång. Litteraturen som gemensam boklig bildning
Sonja Svensson

65–70 Library spirit personifierad. Greta Linder och den moderna folkbibliotekarien
Per Wisselgren

71–73 1000 digitaliserade skillingtryck. Ett crowdsourcingprojekt
Per Cullhed

74–79 Nyheter & Noterat
Magdalena Gram om Hjalmar Söderberg: Samlade skrifter • Anna Andersson och Maja Rahm om Ellen Keys bibliotek på Strand • Ylva Sommerland om Svensk Bokkonst 2020 • Henrik Degerman om bokvännens sommarböcker