Biblis 2/2013 (61)

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande. Utgivare: Föreningen Biblis.

INNEHÅLL. Gunilla Jonsson: Den moraliske bokhandlaren: Bengt Petter Holmén • Anita Ankarcrona: Stockholm, Bellmans stad – och vår • Lennart Nyberg: Estetik för läsmotstånd i Peter Weiss ”otståndets estetik • Håkan Lindström: Bath Road, Harmondsworth. Ett halvt år på Penguin Books 1961 • Jürgen Beyer: Doktor Speners fingernagel. Om pliktläsning på resor • Nyheter & noterat • Föreningen Biblis