Biblis 4/2008

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.

UR INNEHÅLLET: Torbjörn Lodén: Så har västerlandet sett på Kina • Gunilla Jonsson: Årstrycket under senare delen av 1600-talet • Exempelsamling • Olle Wallin: Anders Jahan Retzius och hans Observationes. Boken och gåtan • David J. Shaw: Pastor Joseph Mendhams bibliotek • Ulrika Wingård: "Likt utom snedheten!" Nedslag i Kungl. bibliotekets Maria Röhlsamling • Lena Törnqvist: Ett märkligt illustrationsfynd • Jonas Nordin: Ett stort, välkommet och värdefullt hjälpmedel. Svensk historisk bibliografi under tretton decennier • Marie-Louise Bachman: Svensk historisk bibliografi från insidan • Gunnel Furuland: Återupplivad bokkärlek. Greta Helms Rediviva och betydelsen av bibliografier • Johan Mannerheim: Sten G. Lindberg-arkviet på Kungl. biblioteket • Karin Almbladh: Semitica på KB. Nedslag i Kungl. bibliotekets äldre samlingar • Peter Ejewall: Pehrmässefärden. Anteckningar kring en förbjuden bok • Bure Holmbäck: Det omistliga slaget. En fotnot eller ett kapitel i bokbinderiets historia? • Lars Kleberg: Om FRONT. En internationell avantgardetidskrifts korta historia (1930–1931) • Miriam Nauri: Alla tiders nationalbibliografi. En historik och vision • Pelle Snickars: Bibliografi 3.0 – några reflektioner.