Biblis 41

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.

UR INNEHÅLLET: Kristina Lundgren: Kvinnliga brödskrivare – tidiga tidningskvinnor • Magdalena Gram: Viktor Rydbergs bibliotek • Sten Åke Nilsson: "Örnen i bur." Om Carl Samuel Graffman • Anna Nordlund: Herr Arnes penningar – från 1903 till Samlade Verk • Mårten Rasch: Bokstav, bok, arkitektur och rum • Thorsten Sjölin: Jacob Björkegren – kunglig bibliotikarie • Pär Nilsson: Dagstidningens former och framtid • Janis Kreselins: Sten G. Lindberg 1914–2007.