Biblis 42 – Texter av Göran Bäärnhielm

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.

UR INNEHÅLLET: Kungl. bibliotekets kart- och bildsamlingar • Inseglingen till Stockholm 1623 – En holländsk seglingsbeskrivning och dess föregångare • Islamiskt i Kungl. biblioteket • Katalanska kartografer • Boksamlingen i Kvikkjokks kyrka • Tullinspektor Berghman och Söderköpings karta • Scener ur folklivet – Erik Dahlberghs Sverige • Rålambska samlingarna i Kungl. biblioteket • Resa till Stora Skälmslandet och ett geografiskt instrumet från 1700-talet • Fantasikartor – Karton som allegori och moralisk satir • Karikatyrer från franska revolutionen • Rhigas Feraios' Greklandskarta • Miró – bondemålaren.