Biblis 43

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.

UR INNEHÅLLET: Anna Perälä: Mikael Agricola. Det kungliga boktryckeriets mest betydande kund • Arne Losman: Sten G. Lindberg och Johan III • Jonas Nordin: Brevmålare Petter Lorens Hoffbros regentlängder och deras förlagor • Jarl Hellichius: Harry Mobergs Artists' books • Erika Lunding: Om stumfilmsaffischerna i Kungl. bibliotekets samlingar • Göran Stenberg: Att skriva för andra. Om levernebeskrivning Kungl. bibliotekets handskriftssamling.