Biblis 45

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.

UR INNEHÅLLET:Einar Nerman, Paris – Stockholm – London – Los Angeles – New York: Andreas Berg • The Paul Lipschutz Poster Collection. En man och hans gärning: Olof Halldin • Bokhistoria som forskningsfält. Var står vi och vart går vi? Magdalena Gram • Den starke: Anna Höök • "Ingenting är lättare än att resa i Sverige, när man har en god vagn" Augusta Dardels resedagböcker: Ingrid Svensson • Bortom det bokliga. Medierna, författarna och berömmelsens litteraturhistoria: Andreas Nyblom • Om bokmärken: Elisabeth Ralf • Nyheter & Noterat