Biblis 46: Svensk-finska kulturförbindelser under åttahundra år

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.

UR INNEHÅLLET: Jonas Nordin: Svenskar, finnar och lappar på världens amfiteater • Otfried Czaika: Det kollektiva minnet av reformationen och Mikael Agricola i 2000-talets Finland • Heli Therman: Tre århundraden, tre riken. Översikt av den finska friexemplarsverksamheten från stormaktstiden till 2000-talet • Marita Rajalin: Ett gemensamt kulturarv. Om kontakterna mellan Sverige och Åbo Akademiska bibliotek • Esko Häkli: Om kontinuitet och diskontinuitet i Finlands bibliotekshistoria efter 1809. Fallet Matthias Calonius • Anna Perälä: Heikki A. Reenpää och hans samling • Gunnel Stenqvist & Gunnel Furuland: Fredrika Bremer i Sverige och Finland • Kari Tarkiainen: Bibliotikarien Adolf Ivar Arwidsson och spekulationerna om Finlands framtid • Marika Tandefledt: Språket vi äger samman • Torbjörn Söder: Svensk påverkan på värmlandsfinska • Anders Björnsson: Om det finska och det svenska. Samtal med Nils Erik Villstrand • Göran Bäärnhielm: Sverige och Finland på kartan genom tiderna • Maria Gussarsson Wijk: Kartan och kriget. Finska kriget 1808–1809 i Krigsarkivets samlingar • Janis Kreslins: En lybsk lyxvara. Om Robert Schweitzer och hans syn på Östersjöområdets historia.