Biblis 49

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.

UR INNEHÅLLET: Carl-Johan Malmberg: William Blakes guld • Jonas Modig: Varje punkt är en form • Olle Wallin: Johann Baptist och hans Icones Plantarum Alpinarum • Marie Steinrud: Cervantes, Voltaire, Holberg och Roche • Allan Ranius: Bokauktioner och annan försäljning i Linköping • Mårten Rasch: Tuchmåleri, filigranologi och pappersteknologi • Bure Holmbäck: Harry Järv 1921–2009.