Biblis 65

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande. Utgivare: Föreningen Biblis.

Innehåll

Gunilla Jonsson: Kungliga biblioteket och andra världskriget

Eva Billow. Bokkonst för barn

Ingrid Svensson: Skål för bokstavskonsten! Samtal med Geith Forsberg

Lars E Pettersson: Dags för en typografisk utbildningskommission? Om typografin och bokformgivningens belägenhet

Alexandra Borg: Brutna ryggar. Om e-boksproduktion och e-boksutgivning i Sverige år 2014

Olle Wallin: Linné som bibliograf

Kristina Lundblad: Med Vila Matas i Gutenbergsgalaxen

Nyheter &Noterat

Föreningen Biblis