Biblis 66

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande. Utgivare: Föreningen Biblis.
 

Innehåll:
  • Anna Wolodarski: Från Maimonides till Lenke Rothman
  • Wolfgang Undorf: Böcker i böcker i böcker
  • Dan Jonsson- grafisk formgivare och illustratör
  • Alicja Szulc och Renata Wilgosiewicz-s Kutecka: REdogörelse för efterforskningar i Sverige
  • Carina Broman
  • Nyheter & Noterat
  • Föreningen Biblis