Biblis 67

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande. Utgivare: Föreningen Biblis.
 

  Innehåll:
 • Gunnel Wåhlstrand
 • Miranda Landen: Hjalmar Söderberg, typografin och bokomslagen
 • Anders Björnsson: Om slatt och svindel. Nedskrivet efter et tpar bokporjekt
 • Två texter av Joseph Roth
 • Peter Ejewall: Iris Forsbergs samling i Uppsala UB- brev, teckningar, fotografier från Carl Eldh
 • Mårten Rasch: Lexikaliska bissarrerier, bokstäver på drift och grafisk lek
 • Per Rålamb: Mathias Palbitzki. En omöjlig översättare av Marcus Aurelius till franska 1651
 • Henning Hansen: Bokläsning i Lund omkring 1880
 • Glenn Sjökvist: Valter Falks samling
 • Sara Stridsberg: Man skriver i sin ensamhet med mamma i rummet intill
 • Nyheter & Noterat
 • Föreningen Biblis