Biblis 73

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.

Innehåll

  • Erik Hamberg: Aldus Manutius- renässanshumanist och boktryckare
  • Ulf Göranson: Aldus Manutius och oktaverna, den praktiska pocketboken
  • Börje Magnusson: Tryckningen av Suecia Antigua
  • Johan Mannerheim: I en boksamlares ögon- Rullar och dragspel
  • Elisabeth Mansén: Et tnytt brev från Fredrika Bremer
  • Kristina Lundblad: ”De förnämsta oarterna inom näringslivets organisering” Erik Gamys kritik av fasta bokpriser och den svenska bokhandelns organisation
  • Anna nilsson: Irma boom- vilken boost!
  • Föreningen Biblis