Biblis 85

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.

Innehåll

  • Edward Gibbon -- historikern och böckerna. Jonas Nordin
  • ‘At vara Konung och Fädernesland nyttig’. Om Ulrik och Thora Thersners planschverk Fordna och närvarande Sverige. Bo Lundström
  • Faddej Bulgarin i Stockholm 1838. Lars Kleberg
  • Svenskt bokindustrimuseum. En dröm täckt av damm. Kristina Lundblad
  • Om böckernas ordning i Uppsala universitetsbiblioteks första byggnad. Peter Sjökvist
  • Den universella bristen på respekt revisited. Joakim Pirinen
  • Nyheter & Noterat
  • Föreningen Biblis