Biblis 86

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.

Innehåll

  • I en boksamlares ögon. Axel Saltos metamorfoser. Om en dansk bokkonstnär. Johan Mannerheim.
  • Liv? eller Teater? Om Charlotte Salomons livsverk. Maria Modig.
  • Band- och modeprakt. Ingrid Svensson.
  • Karaktärer och mytgestalter. Om Harriet Löwenhjelms bilder. Jonas Ellerström.
  • Nyheter & Noterat.
  • Föreningen Biblis.