Utgaver av tidsskriftet Bøygen

Kun lagervarer
Bøygen 3/2017: Økokritikk
bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet Litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved... > Les mer
Bøygen 4/2017: Tro
bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet Litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved... > Les mer
Bøygen 2/2016: h*n
Tekster som utforsker kjønn, kjønnsroller, kjønnsidentitet og de andre... > Les mer
Bøygen 3/15. Myter.
bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet Litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved... > Les mer
Bøygen 4/2015: det heslige
bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet Litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved... > Les mer
Bøygen 1/2015: Natur
I dette nummeret kan vi skilte med intervjuer av Synne Øverland Knudsen fra Ferdigsnakka og Geir Gulliksen, som også har latt oss publisere noen av... > Les mer
Bøygen 2/15 Etikk
bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet Litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved... > Les mer
Bøygen 2/2014: Tid
bøygen SLIPPER NYTT NUMMER: TID Gjennom skjønnlitteratur og faglitteratur søker bøygen å belyse temaet tid fra et litteraturfaglig,... > Les mer
Bøygen 4/2013
Bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet Litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved... > Les mer
Bøygen 1/13: Literatur og Psyke
Dette nummeret gir deg tekster som belyser forbindelsen mellom litteratur og psyke fra vidt forskjellige synsvinkler. Skjønnlitteratur står side om... > Les mer
Bøygen 2/13: Litteraturen og det onde
bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved programmet.... > Les mer
Bøygen 2/12 Glemsel
bøygen er et fagtidskrift tilknyttet Litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved programmet. bøygens... > Les mer
Bøygen 4/2012: Språk
Aring;rets siste bøygen er sluppet. Tema for dette skjønnlitterære nummeret er språk. Hva er språk for oss som skriver? bøygen har... > Les mer
Uren litteratur
Fiksjonslitteratur som inneholder selvbiografiske elementer er ikke lenger ren fiksjon, men en slags blandingslitteratur – altså er den uren.... > Les mer
Bøygen 1/2011
Hvem er egentlig litteraturens vinnere? I årets første utgave av bøygen har vi undersøkt begrepet ”vinnere”. Vi opplever at økt... > Les mer
Bøygen 1/2010: Rhizom
Det overordnede tema for utgaven er RHIZOM, i teoretikerne Deleuze og Guattaris betydning av begrepet. Et rhizom som et uhierarkisk virrvarr av ... > Les mer
Bøygen 3/2010: Litteraturens virkninger
Mitt liv som leser: forsøk på en selvbiografi - Tor Eystein Øverås Den hemmelige og omdannede litteraturen i meg. Hvordan skille beskrivelser... > Les mer
Bøygen 4/2010
Innhold: Men in the middle: Men, feminism, voice, discourses ... and maternity - Jeff Hearn Men and women's studies: Promise, pitfalls, and... > Les mer
Bøygen 01/09: En smal sak
Bøygen 01/09 vil forsøke å utvide begrepet smal litteratur. Med andre ord: Hvilken posisjon (eller makt?) har den smale litteraturen innenfor... > Les mer
Bøyygen 2/2009: Aktivisme
Eg skal ikkje teikne ein blome av Kyrre Matias Goksøyr Hvor er utopia? av Morten Koefoed Litterær(e) aktivisme(r) av Audun Lindholm og Susanne... > Les mer
Bøygen 4/2009: Film og litteratur
Forfatter Ragnar Hovland skriver om sin vei til filmen, litteraturprofessor Jakob Lothe ser på hvordan det var mulig å filmatisere Virginia Woolfs... > Les mer
Bøygen 1/2008 – Europeisk samtidspoesi i gjendiktning
Nummeret inneholder samtidspoesi gjendiktet av forskjellige norske og et par svenske poeter, samt et knippe artikler som på ulike måter kretser inn... > Les mer
Bøygen 4/2008: Oslo
Siste bøygen anno 2008 er et litterært slengkyss til byen vi elsker å hate, eller bare hater å elske. Vi har gått noe lenger enn hva vi pleier... > Les mer