Kritiker 7/2007

KRiTIKER är en ny litteraturtidskrift med Norden som arena och kritiken som uppgift: en plats i samtiden där de nordiska litteraturerna får möjlighet att brytas mot varandra, att brytas genom varandra, att bryta på varandras språk. Här möter svenska, norska, danska och finlandssvenska kritiker och författare sina egna och varandras litteraturer i essäer och recensioner.

KRiTIKER redigeras i och mellan Berlin, Skåne, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm, utkommer med fyra 128-sidiga nummer om året sedan hösten 2006.

Kritiker nummer 7 innehåller:

Kristine Kabel om Niels Frank, Cathrine Strøm om Marie Norin, Helga Krook om Hanne Ørstavik, Henrik C Enbohm om Kjell Westö, Thomas Wulf och Jörn Donner, Ole Robert Sunde om Pål Gitmark Eriksen med introduktion av Mazdak Shafieian, Caroline Bergvall om Skriftens audiokultur (översatt av Kristian Husted), Ulf Eriksson om Varaktighetens former, Bernhard Ellefsen om Øyvind Rimbereid, Simen Hagerup om numrets konstnär Christopher Haanes som bidrar med tio kalligrafier av Torgeir Schjervens poesi. Dessutom enkätsvar av Sissel Lie, Johan Dahlbäck och Lilian Munk Røsing. Undersökningen av kortrecensionen som form fortsätter i Dossier: kort II.

 

 

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Poesi Kritikk