Pequod 27/1999

Kapten Ahab hade bara ett mål för ögonen när han styrde skeppet Pequod. En val. Tidskriften med samma namn har flera. Pequod är en oberoende kulturtidskrift som arbetar tematiskt inom ett brett fält av konst, musik, film och litteratur. Tyngdpunkten ligger på skönlitteratur av såväl etablerade som opublicerade favoriter, varvat med kvalificerade essäer, presentationer och intervjuer.

Förord

Kanske finns det en tiger under mitt golv
Anna Ekman

Aesthetic movement, I have a dream
Karl Holmqvist

Density
Gunnar Sandin

Kammarspel
Kerstin Bergendal och Eva Löfdahl

Ten new love songs
Annika Ström

Tillfälligheter
Magnus Ottertun

Snacka om drömmar
Marit Lindberg

Jätteunderligt
Viktor Kopp

Om läsning och verklighetsskapande
Annelie Nilsson

Gästredaktör: Annelie Nilsson

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Poesi