Pequod 4/1993 – Hantverk

Kapten Ahab hade bara ett mål för ögonen när han styrde skeppet Pequod. En val. Tidskriften med samma namn har flera. Pequod är en oberoende kulturtidskrift som arbetar tematiskt inom ett brett fält av konst, musik, film och litteratur. Tyngdpunkten ligger på skönlitteratur av såväl etablerade som opublicerade favoriter, varvat med kvalificerade essäer, presentationer och intervjuer.

Handledning
Soniya Sjöberg

Kilroy was here
Torsten Weimarck

Hemmen, rummen och tapeterna
Soniya Sjöberg

Boken
Håkan Sandell

Boken, handen och pennan
Ett samtal mellan Håkan Sandell och Erik Wallrup

Hantverkets pånyttfödelse
William Morris

Pantagruelion och den rituella handlingen
Soniya Sjöberg

”Fröjd över hantverket”
Per H Broman

Arkitekturens sju lyktor
John Ruskin

Naturkänslan i Buttes-Chaumont
Louis Aragon

Louis Aragon och Bonden i Paris
Hans Johansson

Zaragoza-manuskripten
Jan Potocki

Jan Potocki och Zaragoza-manuskripten
Magnus Öhrn

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Kunst