Biblis 48

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.

UR INNEHÅLLET: Gunnel Hedberg: ”...därvid användande enbart fruntimmer som arbetare”. Om Louise Söderqvist-Flodin, Sveriges första kvinna med eget utgivningsbevis • Krister Östlund: Erik Wallers autografsamling. En återerövrad skatt i Uppsala universitetsbibliotek • Eva Nyström: Wallersamlingen i Uppsala universitetsbibliotek. Ett oumbärligt källmaterial till medicinhistorien • Krister Östlund: Fallet med den stulna Harveyboken • Eva Nyström: Peter Camper och the Linnean Society • Caroline Chevallier: ”Första året efter tyrannens död”. Franska revolutionen utifrån några brev i Wallersamlingen • Henrik Sejerkilde: Forlæggerens hjertebarn. Selskabet Bogvennerne 1950–1983.