Bøker av Ida Hove Solberg

Kun lagervarer
Var det grønt
Kven skal gråte for den siste haren? Var det grønt er ei oppløysingssoge, ein sørgesong og ein protest, som spring ut av ein klar augeblink i ei... Les mer
329,-
Mellom 1/2021
Mellom #1/2021 presenterer feministisk science fiction og andre fiksjonar LEIAR: HVA... > Les mer
Mellom 2/2020
I årets andre nummer av Mellom rører vi oss ved språket sine ytste grenser når Paul Celan -omsettarane Øyvind Berg, Anders Bærheim og Cornelia... > Les mer
Mellom 1/2020
Mellom #1/2020 er vigd litteratur frå Sør- og Mellom-Amerika. Illustratør er argentinske Leila Marina (@leilamarinacb). Tekstar frå Sør- og... > Les mer
Mellom 2/2019
Atle Håland omset novella «Bad Mexican Dog I» av danske Jonas Eika, og skriv om sitt møte med både novella og forfattaren. Novella høyrer... > Les mer
Mellom 1/2019
Temaet for MELLOM #1/2019 er: OMSETTING OG MUSIKK. Kva betyr det eigentleg å omsette musikk? Mistar ein ikkje mykje av musikken sitt «ekte... > Les mer
Mellom 2/2018
Mellom #2/2018 handlar om omsetting og vondskap, men rommar òg eit utval ny litteratur i omsetting, faste spalter og omtalar av omsett... > Les mer
Mellom 1/2018
Mellom #1/2018 tar for seg filosofi i omsetting, i tillegg til dei faste spaltene med presentasjonar av litteratur som ikkje tidlegare er... > Les mer
Mellom 2/2017
Mellom #2/2017 er i hovudsak basert på innkomne tekstar og spenner derfor breitt tematisk sett. Leiar: Ord og meining og sånt av Runa... > Les mer
Mellom 1/2017
Mellom #1/2017 rommar tekstar om og omsette tekstar av kvinnelege forfattarar, essayistar og poetar som vi meiner fortener meir merksemd –... > Les mer
Mellom 2/2016
Mellom #2/2016 er i det store og heile via poesi og attdikting, og vi har ein bolk reservert temaet gjendikting mellom dei skandinaviske... > Les mer
Mellom 1/2016
Mellom gir ut sitt tredje nummer, med ein hovudbolk som tar for seg ulike sider ved omsetjing av teater. Edvard Hoem skriv om livet med Shakespeare,... > Les mer
Mellom 1/2015
Mellom er eit rom for litteratur- og omsettingsinteresserte, mellom språk, mellom skrivarar, mellom tekstar. Første nummer er eit nummer om... > Les mer
Mellom 2/2015
Mellom gir ut sitt andre nummer, som tematiserer korleis litteratur kan reise med menneske på tvers av språk og kulturar, ved til dømes migrasjon,... > Les mer
Bøygen 4/2013
Bøygen er et fagtidsskrift tilknyttet Litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Redaksjonen består av masterstudenter ved... > Les mer