Psykoalalytisk Tid/Skrift 1-2/2010

Psykoanalytisk Tid/Skrift ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna.

UR INNEHÅLLET: Mystiske Mozart av Philippe Sollers • Ett svagt hjärta – tidigare till svenskan ej översatt novell av Fjodor Dostojevskij • Dostojevskijs författarskap kommenteras av Magnus Ljunggren, Irina Karlsohn, Henrik Flemberg samt Andrej Belyj • Bekännelser och kluvna tankar - essä av nobelpristagaren J. M. Coetzee, ursprungligen publicerad 1985 • Intervju med och bildmaterial om Lars Schmidt (1917–2009) • Johan Linton skriver introducerande om Schmidt • Upplysningen och dess perversion i Västerlandet av Elisabeth Roudinesco. Per Magnus Johansson skriver om Elisabeth Roudinesco • Johan Linton skriver om det toskanska möbelföretaget Edras monter på möbelmässan i Milano • Bidrag av poeterna Kennet Klemets, Pia Zandelin och Ulf Karl Olov Nilsson.