Psykoanalytisk Tid/Skrift 3-4/2010

Psykoanalytisk Tid/Skrift ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna.

UR INNEHÅLLET: Per Magnus Johansson & Johan Linton: Göteborg i bilder 1912-1951 • Nils Eriksson: 1700-talets Göteborg • Jan Ling: Göteborgsandan och Patrick Alströmer • Sven-Eric Liedman: I orkanens öga – Ernst Cassirer och Göteborg • Toni Cassirer: Ur Mitt liv med Ernst Cassirer • Thomas Karlsohn: Not om Toni Cassirers memoarer • Ernst Cassirer: Tal till studenterna • Thomas Karlsohn: Ernst Cassirers tal till studenterna • Gunnar Aspelin: Ernst Cassirer död • Claes Caldenby: Stadens arkitektur • Johan Linton: Rörelse för tanken.