Psykoanalytisk Tid/Skrift 3-4/2007 (20-21)

Psykoanalytisk Tid/Skrift ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna.

UR INNEHÅLLET: Per Magnus Johansson: Intervju med René Major • René Major: Derrida och psykoanalysen • Jacques Derrida: Psykoanalysens själsvåndor • Ann Jäderlund: Varför är vi inte i Paradiset? • Jan Wallinder: Franscesco Borromini: Jan Wallinder • Johan Linton: Den reserverade modernisten och barocken • Johan Mårtelius: Om ISatnbuls kristalliserade natur • Sven-Eric Liedman: Spår.

Nøkkelord: Tidsskrifter Psykologi Psykoanalyse Litteratur