Sosiologisk tidsskrift 1/2010

Utgitt av Universitetsforlaget i samarbeid med instituttene for sosiologi ved de norske universitetene og Norsk Sosiologforening.

I dette nummeret: Gunnar C. Aakvaag: Demokrati som samtidsdiagnose | Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen: Den utdannede, den etterlatte og den drepte: Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering | Kari Steenstrup: Den sosiale rekrutteringen til utenlandsstudier – endring over tid | Merete Lie og Ragnhild Lund: Det lokale i det globale: norsk industri i Asia | Bokomtaler.