Sosiologisk tidsskrift 3/2010

Utgitt av Universitetsforlaget i samarbeid med instituttene for sosiologi ved de norske universitetene og Norsk Sosiologforening. Artikler: Foucaults militære metaforer: Livet som erfaring og vitenskap (side 203-224) av Line Joranger Dataprogrammer i kvalitativ forskning: Administrativ bistand eller positivistisk tvangstrøye? (side 227-244) av Georges Midré Å vokse opp med cochleaimplantat: Barns språklige samhandling med hørende jevnaldrende og voksne (side 249-270)