Sosiologisk tidsskrift 2/2010

Utgitt av Universitetsforlaget i samarbeid med instituttene for sosiologi ved de norske universitetene og Norsk Sosiologforening. Artikler: Nærmiljø og plassmyter: Sentrum og drabantby mellom mangfold og trygghet (side 115-133) av Kjetil G. Lundberg og Hilde Danielsen What are the values that legitimate local communities in Norway today? In this article, we examine the place myths people mobilize and distinguish th... Å jobbe deltid i nord: Om stedets betydninger i konstitueringen av arbeidslivserfaringer (side 137-151) av Mai Camilla Munkejord The labour market is in transition, continually requiring increased employee flexibility, as exemplified through a variety of working-hour arrangemen... Hederspris Norsk sosiologforenings hederspris 2010 Gudmund Hernes (side 157-168) av Gunn Elisabeth Birkelund Stevnemøte med glemte år (side 169-181) av Gudmund Hernes Bokomtaler Karen Christensen og Liv Johanne Syltevik (red.): Kvinners arbeid (side 183-187) av Ragnhild Steen Jensen Sindre Bangstad: Sekularismens ansikter (side 188-191) av Ole Preben Riis Torstein Hjellum: Den norske nasjonalstaten (side 192-195) av Sigurd Skirbekk Dag Øistein Endsjø: Sex og religion farlige forbindelser? (side 196-200) av Eva Lundgren