Filosofisk tidskrift 1/2023

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

  • Thomas Thorild hade rätt. Torbjörn Tännsjö
  • Att missförstå den sokratiska metoden: Om filosofins frånvaro i Platons Kleitofon. Lorenzo Casini
  • Menardparadoxen. Marco Tiozzo
  • Replik. Svar till Karl Bergman. Martin Gustafsson
  • Recensioner. Lena Halldenius om Vi är alla individualister av Jesper Ahlin Marceta.
  • Per Algander om Vad är fel med ojämlikhet? av Anders Hansson.
  • Lars Bergström om Knaster: Medvetandets gåta och illusionen av ett jag av Pontus Wasling.
  • Mattias Gunnemyr om antologin Klimat och moral: Nio tanka om hettan.
  • Folke Tersman om All makt åt folket: Om en bortglömd idé av Ludvig Beckman.