Filosofisk tidskrift 3/2022

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Innehåll

  • Sanningen om sanningen? Lars Bergström.
  • Om analysen av värde i termer av passande attityder och dess neutralitet. Andres G. Garcia.
  • Metaetik och kritisk teori. Elena Namli och Carl-Henric Grenholm.
  • Andries Mac Leod – den okände. Dag Andersson.
  • Replik. Svar till Lars-Göran Johansson: ”Quine som objekttänkare”. Martin Gustafsson.
  • Recensioner. Bengt Brülde om antologin Livets mening: Frågan och svaren. Lars Bergström om Tänkandets natur av Tim Bayne.
  • Notiser.